SŠZ
SLOGER
ENIT
OBČNI ZBOR SLOVENSKE ŠPORTNE ZVEZE

CELOVEC, 13.11.2015 • 17:30

Koroška • SŠZ • Zveze

OBČNI ZBOR SLOVENSKE ŠPORTNE ZVEZE

Na občnem zboru Slovenske športne zveze (SŠZ) v petek zvečer v prostorih Zveze Bank v Celovcu je bil vnovič izvoljen za predsednika Marijan Velik – medtem že sedmič! 54-letni vodja slovenskih sporedov deželnega studia Avstrijske radiotelevizije (ORF) že 23 let (od leta 1992 dalje) vodi edino krovno in reprezentativno organizacijo Slovencev na Koroškem s področja športa.
Delegati občnega zbora so pri volitvah za novo mandatno dobo do leta 2019 potrdili soglasno potrdili tudi ostali odbor v katerem so še podpredsednik Danilo Prušnik, poslujoči tajnik Marko Loibnegger (namestnik Silvo Kumer) in blagajnik Mirko Oraže (namestnica Magdalena Kulnik). V 14-člansko predsedstvo so bili nadalje izvoljeni predsednik ŠD DSG Sele Aleksander Mak, predsednik športne akademije „Krona“ mag. Štefan Hribar, predstavniki športnih društev Zahomc (Franc Wiegele st.), Aich-Dob (Peter Trampuš), „Zarja“ (Willi Ošina), in Šentjanža (Erich Užnik), ter Marijan Smid in vodja šahovske sekcije SŠZ Ivan Lukan.
V prisotnosti številnih častnih gostov, med njimi generalni konzul R Slovenije v Celovcu Milan Predan, predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig in Feliksa Wieserja, predsednika Upravnega odbora Zveze Bank, ki je – skupaj s slovenskimi Posojilnicami po celotnem dvojezičnem ozemlju Koroške - največji sponzor slovenskega športa na Koroškem, je vnovič izvoljeni predsednik Marijan Velik posebej podčrtali pomembno vlogo Slovenske športne zveze za uspešen razvoj slovenskega športa na Koroškem. Slovenska športna zveza s svojimi 34 včlanjenimi športnimi društvi, 2500 aktivnimi športniki in športnicami ter nad 500 športnimi delavci in funkcionarji je priznan in uspešen dejavnik in obenem tudi največji ambasador slovenske narodne skupnosti na Koroškem, je poudaril Velik in napovedal, da bo SŠZ vložila kandidaturo za izvedbo Europeade, Evropsko nogometno narodnih skupnosti, v letu 2020 na Koroškem.
Poslujoči tajnik Marko Loibnegger je izpostavil, da se je število v SŠZ včlanjenih športnih društev povzpelo na 34, kontinuirano raste tudi število aktivnih športnikov in športnic ter športnih delavcev in delavk. Opozoril je tudi na vrhunske uspehe slovenskih in dvojezičnih klubov oz. ekip ter posameznih športnic in športnikov, zelo aktivna in uspešna pa da je Slovenska športna zveza tudi pri organizaciji čezmejnih pro¬jektov in pri povezovanju s Slovenijo in z ostalim zamejstvom - predvsem s Slovenci v Italiji (ZSŠDI). Pomembna naloga SŠZ in vanjo včlanjenih društev pa je nedvoumno ohranitev slovenskega jezika in s tem povezano krepitev slovenske narodne identitete v Avstriji.
Kritično sta Velik in Loibnegger ocenila finančno situacijo slovenskega športa na Koro¬škem. Vnovič sta pozvala politične predstavnike koroških Slovencev, naj se predvsem znotraj Avstrije bolj zavzamejo za težnje slovenskega športa in ga tudi ovrednotijo s primerno finančno dotacijo tako Slovenski športni zvezi kot tudi slovenskim in dvojezičnim športnim klubom. Brez pomoči R Slovenije bi slovenski šport na Koroškem verjetno ne bil tako uspešen kot je. (il)

Slike: QSPictures
Več slik na: http://www.qspictures.net/

Login: