Slika: Kampus - Jezik. Šola. Šport.
Icon Splošno - Generelles

Kampus - Jezik. Šola. Šport.

Koroški Slovenci in Slovenke imamo, čeprav malo znano in poznano, bogato športno tradicijo in športno-kulturno dediščino. O začetkih slovenskega športa lahko govorimo že kmalu po letu 1840. Telesna kultura ni samo spretnost telesa, izurjenost človeka, ni samo voljnost in želja po vadbi, utrjevanju telesa in duha, igranju in tekmovanju. Športno udejstvovanje je zgodnje usmerjanje k zavestnemu in kakovostnemu načinu življenja. Poleg tega mlade spodbuja v ustvarjalnosti in razvijanju socialnih kompetenc. Ukvarjanje s športom pozitivno vpliva na zdravje in učenje, mladi si s pomočjo športa priučijo dobrih delovnih navad, discipline, vztrajnosti, občutka za skupinsko delo, pravtako pa tudi utrjujejo individualne sposobnosti. (sr/sšz/novice)

Za slovensko narodno skupnost na Koroškem je kulturno udejstvovanje v vsej svoji raznolikosti in visoki kakovosti brez dvoma ključnega pomena za obstoj slovenske besede na tem predelu Avstrije. Prav tako pa je tudi šport pomemben steber slovenskogovorečega prebivalstva na Koroškem. Šport navdušuje, šport utrjuje in šport povezuje ljudi širom sveta, povezuje države, jezike, kulture in seveda tudi nas Slovence. Šport krepi mišice, jeziki pa odpirajo meje in širijo obzorja. Te vidike združuje projekt »Kampus«. ZG in ZRG za Slovence v Celovcu, športna akademija KRONA in Slovenska športna zveza skupaj z včlanjemimi klubi že desetletja dolgo tesno sodelujejo pri oblikovanju športne ponudbe v slovenskem jeziku. V prihodosti bo pod okriljem tega projekta poskrbljeno profesionalno športno udejstvovanje v panogah nogomet, košarka, odbojka, namizni tenis, šah in atletika v slovenskem jeziku. 

"Ključna naloga Slovenske športne zveze je, da v sodelovanju z včlanjenimi društvi in drugimi ustanovami slovenske narodne skupnosti na Koroškem skrbi zato, da se naša mladina lahko na šporntem področju udestvuje v slovenskem jeziku. Zato smo srečni, da nam je s pomočjo Ministerstva za šport Republike Slovenije in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu uspelo uresničiti športni jezikovni projekt »Kampus«", pravi poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze Marko Loibnegger.

Glavne dejavnosti projekta »Kampus« bodo potekale na Janežičevem Trgu v Celovcu, in so namenjeni dijakom in dijakinjam nižje stopnje osrednje izobraževalne ustanove koroških Slovencev. Trenerski štab večinoma sestavljajo strokovnjaki iz kolegija ZG in ZRG za Slovence v Celovcu in izobraženi strokovnjaki iz vrst narodne skupnosti ter matične države Slovenije. Vsaka panoga ima tedensko vsaj po eno enoto, šolske ekipe pa se merijo tudi pri tekmovanjih in prvenstvih z drugimi šolami in klubi. V kombinaciji s treningi, ki jih izvaja Športna akademija KRONA v dvojezičnih ljudskih šolah, varstvih in vrtcih so v projekt vključeni otroci vseh starostnih skupin od predšolske vzgoje do vključenih nižjih stopenj.

“Športniki in športnice lahko koristijo dodatne treninge v panogah v katerih se že aktivno udejstvujejo za izboljševanje lastnih sposobnosti. Preko tega pa imajo tudi možnost, da se preiskusijo v drugih panogah ali izboljšajo lastne telesne sposobnosti na področju atletike in to pod strokovnimi navodili. Cilj pa je tudi, da dijaki in dijakinje, ki se do se daj samo na rekreativni ravni ukvarjajo s športom motiviramo, da se včlanijo v slovenska oz. dvojezična športna društva”, obrazloži športne cilje projekta “Kampus” predesenik Športne akademije KRONA Marijan Smid”. 

Po želji pobudnikov športno jezikovna projekta naj bi bil “Kampus” le začetek za “Športno-kulturni razred” na Slovesnki gimnaziji. Absolventi in absolventke naj bi kot sposobni športniki kot tudi izurjeni kulturni ustvarjalci sestavljali bodoče kadre slovenskih društev in prispevali svoj delež k ohranitvi in krepitvi slovenske identitete na avstrijskem Koroškem.