Foto: KOŠ
Slika: Foto: KOŠ

KOŠ Celovec je izvolil nov odbor

V petek 10.05. je KOŠ, kot vsaki dve leti, sklical občni zbor in izvolil novo predsedništvo in zastopnike.

Po ugotovitvi sklepčnosti je občni zbor odtvoril stari, in tudi spet novi, predsednik Miha Seher, ki je poročal o zelo uspešnemu delovanju KOŠevega naraščaja, ki je največji in najuspešnejši na Koroškem. Pod streho KOŠa igra 11 ekip in štiri šolskih ekip, in s tem približno 120 igralk in igralcev, ki redno trenirajo in igrajo v treh dvoranah. Tudi blagajničarka Gigi Nadrag-Blajs je imela poročati le dobro. Finance kluba so dobre in vsako sezono je promet večji, pri čemer celotni odbor v naprej dela brezplačno. Tudi preglednik računov Andrej Lampichler ni imel pripomb, vse je v najboljšem redu – tako, da je razrešnica staremu odboru bila dana soglasno.

Prav tako so vsi navzoči soglasno izvolili novo predsedništvo in razširjeni odbor. Po treh dobah (6 let) je na lastno željo, iz osebnih in službenih razlogov, odložil funkcijo podpredsednika Adrian Benetik, katerega bo nadomestil dosedanji namestnik tajnice Marcell Smolej. Njemu po drugi strani sledi v odbor Rafael Mistelbauer, komu po tej poti izrečemo izredno dobrodošlico. Razširjeni odbor je zapustil tudi Fabijan Benetik, ki se je preselil v Gradec. Njemu sledi fizioterapevt in osteopath Markus Messner, ki bo prevzel tudi funkcijo fan-koordinatorja. Bivši kapetan Toman Feinig pa bo klubu v bodočnosti stal ob strani kot pravni svetovalec. Ostali ožji odbor je bil potrjen v svojih funkcijah, tako da se celotno zastopstvo košarkarskega šolskega kluba KOŠ Posojilnica Bank Celovec sestavlja sledeče:

 • predsednik:mag. Miha Seher
 • podpredsednik:mag. Marcell Smolej
 • tajnica:Jana Velik
 • nam. tajnice:Rafael Mistelbauer
 • blagajničarka:Gerlinde Nadrag-Blajs
 • nam. blagajničarke:Martin Greiner
 • zastopnika profesorjev:mag. Kristjan Fotivec ZG/ZRG, mag. Mathäus Seher DTAK
 • ravnatelja:mag. Zalka Kuchling ZG/ZRG, mag. Johann Pogelschek DTAK
 • zastopnika staršev:Andreas Berchtold ZG/ZRG, Stana Dena DTAK
 • zastopnika dijakovIvo Berchtold ZG/ZGR, Veljko Dena DTAK

razširjeni odbor:

 • mag. Štefan Hribar (športni vodja)
 • mag. Anton Malle (častni član)
 • Danilo Prušnik (častni član)
 • inž. Adrian Benetik (digitalni mediji)
 • mag. Toman Feinig (pravni svetovalec)
 • Markus Messner (fizioterapevt in odgovorni za fan-klub)
 • mag. Jože Blajs (Mladinski dom)
 • Eda Velik
 • Miro Pasterk

Adrian Benetik, bivši podpredsednik: Bilo mi je v veliko veselje biti podpredsenik KOŠa in sooblikovati ta klub, ki je poln idealistev, ki brezplačno žrtvujejo neštete ure za košarkarski šport, mladino, slovenski jezik in manjšino. Kapo dol, res ste dobri. Iz osebnih in predvsem službenih razlogov pa meni delovanje za klub v dosedanjem obsegu ni več možno, zato sem večino mojih nalog predal v skrbne roke – hvala Marcell in prisrčno pozdravljen v odboru Rafael. V naprej pa bom odgovoren za digitalne medije, kot sta to spletna stran in facebook, ter vse možne tehnične zadeve katere lahko opravljam bol v ozadju. Novemu odboru želim vse najboljše, močne živce in monogo uspehov. Hvala vam za vse!