Slika: Nogometna šola SAK
Icon Nogomet-Fußball

Nogometna šola SAK

SAK je naredil naslednji korak v mladinskem delu in je odprl nogometno šolo za individualni trening, ki ga financirajo nogometaši sami. (sak/novice)

Privatne nogometne šole napredujejo

Trend k privatnim šolam se vedno bolj uveljavlja tudi v nogometu. Na Koroškem jih je že kar nekaj, ki nudiji mladim nogometašem privatni individualni trening, ki ga plačujejo starši otrok in mla­dincev. Pričelo se je to sprva z vratarji, Adi Preschern, Janko Smrečnik (No1) ali Manfred Mo­char imajo precej gol­manov, ki mesečno plačujejo okrog 300 evrov za to dodatno izobrazbo.
Znani pa sta tudi Münchner Fußball­schule (Guido Frank/ Daniel Hafner) ali pa Fußballschule Fries­negger. Starši so očitno pri­pravljeni veliko investirati v svoje talente, 75 minut indivi­dualnega treninga stane 35 evrov, 10 treningov 299 evrov. Cena za treninge v dvorani lah­ko stane še nekaj več, ker pride­jo zraven še stroški za dvorano.
Insajderji vedo, da dodatni in­dividualni trening lahko stane na otroka do 3.500 evrov letno.

Treningi pod vodstvom strokovnjakov

To je veliko denarja, ki so ga plačeva­li doslej tudi nekateri starši igral­cev SAK. Zato se je SAK odločil, da po­nudi vrhunski dodat­ni trening v lastni no­gometni šoli. Pri SAK bodo treninge vodili absolutni strokovnja­ki, nekdanji odlični igralci kot avstrijski reprezentant Peter Hrstic, nogometna legenda Go­ran Jolič ali profi-trener Stanko Boćičevič. Vodja šole pa bo Ma­rijan Smid, ki je za svojo idejo lahko navdušil vodstvo SAK.

Predstavitev nogometne šole

Predstavitev nogometne šole SAK je bila pretekli četrtek v Športnem par­ku SAK v Celovcu, kamor je prišlo veliko število igralcev in staršev. Šola SAK pa je odprta za vse nogometaše na Koroškem.

Treningi v Celovcu in Pliberku

Celovec in Pliberk Individulani tre­ningi bodo v Welzeneggu in v Pliberku v Vidri vasi in pozimi v Kulturnem domu. Vse se odvija podobno kot pri Glasbeni šoli, ki nudi privatne ure popoldne, posamezno ali pa v skupinah do treh šolarjev.

Stroški bistveno nižji kot pri konkurenzi

Stroški v nogometni šoli SAK bodo bistveno nižji kot pri kon­kurenci, to pa izvira tudi iz na­mena SAK. Podrobnosti pa bo­do objavljene na spletni strani SAK, informacije daje tudi Marijan Smid 0664/1256919. (novice/sak)


SAK Posojilnica Bank Celovec
SAK on Facebook
NOVICE - Slovenski tednik za Koroško