Slika: PRIZNANJE ŠPORT & ŠOLA
Icon Splošno - Generelles

PRIZNANJE ŠPORT & ŠOLA

Slovenska športna zveza, Športna akademija KRONA in Posojilnica Bank nagrajujejo športnike/ce, ki zaključujejo šolsko leto z dobrim uspehom in dosegajo istočasno dobre uspehe v športu.

Športno uspešno ekipo, katere člani so tudi v šoli nadpovprečni. Nagrajevanje je namenjeno dijakinjam in dijakom srednjih in višjih šol.
Vsak prijemnik "PRIZNANJA ŠPORT & ŠOLA" prejme hranilno knjižnico v vrednosti € 50,-- od POSOJILNICE BANK

Prijave na razpis morajo prispeti na uradu SŠZ najkasneje do 26. januarja 2018
(Siebenhügelstraße 107, 9020 Celovec • office@ssz.at • faks: +43(0)463/318510-3)

Obvezna priloga: zaključno spričevalo šolskega leta 2016/2017
Štejejo športni uspehi v obdobju od 8. 7. 2016 do 7. 7. 2017

Prijavnica in pravilnik v nadalevanju


Športna akademija KRONA
Posojilnica Bank