Foto: SP Rikarja vas//Novice
Slika: Foto: SP Rikarja vas//Novice
Icon Nogomet-Fußball

ŠP Rikarja vas zelo zadovoljni z doseženim

To je prišlo do izraza na občnem zboru zadnjo sobo¬to pri Voglu v Šentprimožu: peto mesto na jesenskem prvenstvu v podligi vzhod, klub je brez dolgov ker deluje z mnogimi častnimi sodelavci in idealisti, nova ženska ekipa se je kar pogumno uveljavila, iz Rikarje vasi do športnega igrišča se že blišči nova kole¬sarska pot (menda jo bo občina Škocjan podaljšala do Šentprimoža), preko 100 nogometašev/ nogometašic je bilo aktivnih pri klubu. (HAK/Novice)

Od Eu­ropeade 2020, Evropsko nogometno prvenstvo narodnih skupnosti, pri­čakujejo sredstva za žensko ekipo in nekatere investicije na športnem igri­šču. Velika naloga je bila pri­ključitev klubskih prostorov na žitrajski kanal. Zato je bilo potrebnih 800 m kanalskih cevi. To vse so zgradili klubski idealist, ki upajo na prevzem tekočih stroškov s strani obči­ne.

Tako je ostal klubski odbor skoraj nespremenjen. Kot v preteklih letih ga bo vodil zo­pet nadvse aktivni Markus Deutschmann z zelo delavno ekipo, prezidenta pa ostajata Albert Prutej in Joza Haber­nik.

Ker skozi klubski objekt po­teka meja med žitrajsko in škocjansko občino, so počasti­li občni zbor žitrajski župan Ja­kob Strauß, škocjanski podžu­pan Lojze Lach, škocjanski občinski predstojnik Marjan Jernej, predstavnik športne Union in mnogi drugi člani.

Klubu manjka glavni spon­zor. Na srečo ima mnogo majhnih prispevkov. Finanč­no živi od večjega števila obi­skovalcev, od reklamnih stori­tev, pogostitev in idealistične­ga dela klubašev. Zato računa na čim večji obisk. (HAK/Novice)


Športni prijatelji Rikarja vas/Sportfreunde Rückersdorf