Foto: Evgen Ban
Slika: Foto: Evgen Ban
Icon Splošno - Generelles

Srečanje ZSŠDI in SŠZ na Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Predstavniki slovenskega športnega gibanja v ItalijI in Avstriji so se minuli petek srečali z ministrico vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Heleno Jaklitsch.

Šlo je za skupno predstavitev ZSŠDI in SŠZ, ki je izraz izjemno dobrega in plodovitega sodelovanja slovenskih športnikov in športnic ter njihovih krovnih organizacij iz Italije in Avstrije.
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji sta zastopala predsednik Ivan Peterlin in operativni tajnik Evgen Ban, Slovensko športno zvezo na Koroškem pa predsednik Marjan Velik in tajnik Marko Loibnegger.
Pogovori so potekali o stanju slovenskega športnega gibanja v zamejstvu. Predsednika Peterlin in Velik sta izpostavila značilnosti športnega življa na svojem območju in spregovorila o obstoječih projektih in bodočih načrtih. (zsšdi)

Izjava ministrice Helene Jaklitsch

»Imeli smo prijetno srečanje. Energija, zagon, srčnost, ki so jo zamejski športniki pokazali na tem sestanku daje novega elana in zagona tudi nam sodelavcem na Uradu. Prva točka, ki so nam jo položili na srce, če lahko tako rečem, je da v zamejskih strukturah šport ni samo šport. Je pa tisti, ki mladim, otrokom in starejšim generacijam prinaša tudi vpogled v kulturo, v samozavest, vzogojo in vzstrajnost v trdem delu. Šport je tudi pomemben element učenja slovenskega jezika, ohranjanja
slovenščine in povezovanja mlade generacije med seboj. Vse to pomaga na nadaljni poti pri ohranjanju vitalnosti naše zamejske skupnosti.«


V vsej svoji raznolikosti in na raznih kvalitetnih nivojih spada šport med najaktivnejše komponente narodnega življenja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Šport navdušuje, šport utrjuje in »šport povezuje«: ljudi širom sveta, države, jezike, kulture in seveda nas Slovence od tu in tam. Ta povezanost se zrcali tudi v delu in medsebojnem sodelovanju obeh krovnih športnih organizacij, ki združujeta slovenske športne sredine v deželi Furlaniji – Julijski krajini in na avstrijskem Koroškem.