Slika: Urad zveznega kanclerja (BKA): INFO “Volksgruppenförderung”
Icon Splošno - Generelles

Urad zveznega kanclerja (BKA): INFO “Volksgruppenförderung”

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa so morala tudi slovenska društva na Koroškem odpovedati vse prireditve. Urad zveznega kanclerja bo povrnil že nastale stroške za projekte, ki jih društva ne bodo mogla uresničiti. (orf-slo)

Obračunajo se lahko tudi redni stroški za najemnine in redno zaposlene sodelavce, o vseh ostalih spremembah pa je treba obvestiti Urad zveznega kanclerja, opozarja predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Nanti Olip.

Kultura je temelj slovenskega življa na Koroškem. Zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa je vsaj začasno utihnila slovenska pesem v javnih prostorih; gledališke predstave in vse druge prireditve, ki so jih načrtovali v slovenskih društvih na Koroškem, so odpovedane.

Za mnoge dogodke so društva vložila prošnjo za finančno podporo pri Uradu zveznega kanclerja. Če vemo, kako natančno uradniki preverjajo račune in podlage, preden izplačajo finančna sredstva, bi se društva konec leta, ko bo treba predložiti delovno poročilo in dokumentacijo izvedenih projektov, lahko znašla v težavah. Da do tega ne bi prišlo, je Urad zveznega kanclerja razposlal nove smernice za uveljavitev finančne podpore v in po času koronakrize.

Predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pr Uradu zveznega kanclerja Nanti Olip poziva vsa društva, da morebitne spremembe načrtovanega letnega kulturnega programa čimprej sporočijo Uradu zveznega kanclerja, da na koncu ne bi bilo negativnih presenečenj. (intervju na ORF Slovenci)

Koronakriza: „Višja sila“

Glede podpor je ostalo v pogovoru s predsednikom sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja odprto vprašanje, kako je z obračunavanjem projektov in programov, ki so že začeti ali so terjali v pripravi že gotove stroške.

Kakor je Olip nato sporočil, mu je pristojna vodja pri Uradu zveznega kanclerja Susanne Pfanner povedala, da se lahko obračunajo tudi stroški, ki so že nastali v zvezi z načrtovanimi prireditvami in jih društva zaradi trenutne izjemne situacije ne bodo mogla izpeljati.

Uradnica je to utemeljila s tem, da je to „višja sila“. To da je usklajeno tudi znotraj resorja in se društva in ustanove lahko na to sklicujejo. Pametno pa se ji zdi, da se to komunicira tudi po elektronski pošt z Uradom zveznega kanclerja, je pojasnil Olip. (orf-slo)


ORF Slovenci