Odborniki SŠZ Od leve: Martin Wiegele, Kasimir Oraže, Magdalena Kulnik, Marijan Smid, Stefan Hribar, Marijan Velik, Janez Müller, Marko Loibnegger, Peter Trampusch, Alexander Mak, Peter Wrolich, Vladimir Nachbar, Franz Juwan
Slika: Odborniki SŠZ
Od leve: Martin Wiegele, Kasimir Oraže, Magdalena Kulnik, Marijan Smid, Stefan Hribar, Marijan Velik, Janez Müller, Marko Loibnegger, Peter Trampusch, Alexander Mak, Peter Wrolich, Vladimir Nachbar, Franz Juwan
Novi odborniki SŠZ Od leve: Janez Müller, Peter Wrolich, Vladimir Nachbar
Slika: Novi odborniki SŠZ
Od leve: Janez Müller, Peter Wrolich, Vladimir Nachbar
Slika: Marijan Velik soglasno potrjen za predsednika Slovenske športne zveze
Slika: Marijan Velik soglasno potrjen za predsednika Slovenske športne zveze
Icon Splošno - Generelles

Marijan Velik soglasno potrjen za predsednika Slovenske športne zveze

Od leta 1992 je Marijan Velik predsednik krovne športne organizacije slovenskih in dvojezičnih športnih klubov na Koroškem. V ponedeljek, 18. marca, so ga delegatke in delegati včlanjenih klubov skupaj s predsedstvom in ostalimi odbornicami in odborniki soglasno izvolili in potrdili na občnem zboru Slovenske športne zveze v športnem parku v Celovcu za naslednja štiri leta. V nov odbor je bil med drugim izvoljen tudi nekdanji poklicni kolesar Peter Paco Wrolich.

»Neverjetno, kako hitro mine čas,«

je začel svoj govor Marijan Velik, ki je takoj razkril, da je s temi besedami začel tudi svoj govor na občnem zboru pred štirimi leti, ko še nihče ni slutil, kako bo pandemija spremenila življenje in s tem tudi delovanje športnih klubov. Z veseljem in zadovoljstvom ugotovlja, da so ta čas dobro prestali tako včlanjeni klubi kot športna krovna organizacija. 

33 klubov iz Koroške, Štajerske in Dunaja z več kot 3.000 aktivnimi športniki in špornicami ter okoli 500 športnimi delavci in funkcionarji, trenerji in pedagogi. To vse združuje Slovenska športna zveza. 

Največja prireditev ne le zadnje mandatne dobe, temveč nasploh v zgodovini Slovenske športne – v začetkih slovenske fizkulturne zveze – je bila Europeada, ki jo je Slovenska športna zveza (SŠZ) organizacijsko podprla in izvedla z dvakratnim prestavljanjem. Poleg športnih dosežkov, kjer so dekleta zmagala, fantje pa dosegli drugo mesto, je Marijan Velik najbolj ponosen na na kakšno ravan so postavili to veleprireditev in na tem mestu čestital društvu Europeada z Marko Oražejem in Markom Loibneggerjem na čelu ter predvsem celotni ekipi, ki sta jo zbrala okoli sebe s številnim prostovoljkam in prostovoljcem iz naših športnih in nogometnih klubov, ki so poskrbeli za nemoten potek in za enkratno vzdušje v smislu povezovanja in prijateljstva, povsem v smislu gesla Šlovenske športne zveze “Šport povezuje” in ne pozna meja!

Kot uspešno ubrano pot zadnjih let je Marijan Velik navedel projekt KAMPUS. Poslovodeči tajnik SŠZ Marko Loibnegger je navedel, da se je v preteklem šolskem letu približno 700 dijakov in dijakinj v 53 skupinah redno športno udejstvovalo v slovenščini v okviru tega projekta. Želja je realizacija ideje športno-kulturnega razreda na Slovenski gimanziji z dodatnimi urami treninga za športnike, kulturniki pa bi se izobraževali v petju, gledališču in odrski tehniki in to pod strokovnim vodstvom in v slovenskem jeziku. 

Slovenska športna zveza praznuje letos svojo 75. obletnico. Kljub temu, da deluje že več desetlet, je atraktivna in mladostna ustanova, ki s svojim geslom „šport povezuje“ pod svojo streho privabi mnogo mladih slovenskih športnikov in športnic in jih spodbudija tudi k ustanovitvi novih društev. Na občnem zboru so vabili na slovesnost ob 75-letnici organiziranega slovenskega športa na Koroškem, ki bo letos sredi junija.