Slika: Plesni studio, ki nudi nekaj za vsak okus

Plesni studio, ki nudi nekaj za vsak okus

Valentina in Mathias Kunauer sta se leta 2017 odločila, da bosta v Pliberku odprla lasten plesni studio. Skupen korak ni bil presenetljiv, saj sta brat in sestra že od malih nog delala vse skupaj in to nameravata tudi še v prihodnosti. Pogledali smo, kako je opisan ples v strokovni literaturi in vprašali, kaj ples pomeni Valentini in Mathiasu, kaj je bil njun največji uspeh ter kakšni so nadaljnji načrti za njun studio.

O nastanku plesa obstaja več teorij. Iko Otrin, v svoji knjigi »Nastanek plesa in baleta« ugotavljava,  da so teorije pomanjkljive, saj večinoma vidijo v plesu samo nekatere njegove elemente in ga zato razlagajo zelo ozko. Pozabljajo, da je ples tesno povezan z družbenim razvojem in je del človekovega bivanja in delovanja. Ples je v strokovni literaturi pogosto opisan kot element, ki ga poznajo prav vsi narodi sveta in ga zato imenujejo tudi »svetovni jezik«. Sestavlja ga neskončno število gibov, telesnih drž, položajev itd. Skozi ples človek ustvarja posebno govorico, z njo pa na nebesedni način izraža svoje misli, čustva, doživetja, občutenja in razumevanje.

Podobno ples doživljata tudi Valentina in Mathias Kunauer iz Pliberka. Za Valentino ples sestavljajo tri plati: glasbena plat, kjer potrebuješ posluh, socialna plat, ko preko plesa spoznavaš nove osebe in spletaš prijateljstva in športna plat, saj je za ples potrebno gibanje celotnega telesa in je to dobra možnost, da narediš nekaj dobrega za svoje telo. Dve leti starejši brat Mathias pa opisuje ples kot središče svojega življenja, okoli katerega se vse vrti. Do plesa sta prišla preko staršev, ki sta hotela, da se otroka z nečem ukvarjata. Od smučanja, preko igranja instrumentov in petja v zboru, sta v zgodnjih letih prišla do plesa. Prve ritmične gibe sta naredila v plesnem študiju Kazianka v Velikovcu. Tam sta sprva začela z otroškim plesom, kateremu je že hitro sledil hip hop. V njuni nadaljnji plesni karieri pa so ju poleg hip hop plesa spremljali tudi standardni plesi.

Že kmalu sta tudi uspešno začela sodelovati na prvenstvih, tako v manjših kot tudi večjih skupinah. Prav tako sta nastopala tudi posamezno in skupno v paru. Številni uspehi krasijo tekmovalno kariero, med drugim tudi državni naslovi. Kot največji uspeh kariere pa oba pomislita na isti dogodek, namreč na osvojitev naslova avstrijskega prvaka leta 2013 v kategoriji »Duo hip-hop adults«, ki v strokovnih krogih velja za najzahtevnejšo kategorijo. Tedaj sta se odločila, da se ne bosta več primarno osredotočala na tekmovanje, temveč na poučevanje. Na graški univerzi sta osvojila diplomo za cestni, otroški in seniorski ples ter 2017 v Pliberku odprla lasten studio.

V studiu najde vsak nekaj primernega, ne glede na starost, je v pogovoru za Novice razložila Valentina in dodala, da najmlajša plesalka še ni dokončala niti tretje leto starosti, najstarejša plesalka pa ima 81 let. V naslednjem času hoče plesni studio Kunauer nagovoriti s povečano ponudbo tudi srednjo generacijo, saj v studio zahajajo že številni mladi in starejši.