Foto: Reichmann
Slika: Foto: Reichmann
Icon Splošno - Generelles

Poziv predsednika Slovenske športne zveze

Pri Slovenski športni zvezi na Koroškem podpiramo aktivnosti avstrijske in koroške deželne vlade za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Z optimizmom nas navdaja zaveza, da bo zvezna vlada namenila toliko sredstev, kolikor bo treba, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost, gospodarske zmogljivosti in javni servis.

Zaradi koronavirusa bo težke posledice utrpel tudi slovenski šport na Koroškem. Brez interventnih ukrepov pomoči namenjenih športnim organizacijam in športnim delavcem bo ogroženo tako kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju tudi po koncu epidemije, kot tudi izvedba Europeade, ki je bila preložena za leto dni v junij 2021.

Šport je eden izmed pomembnih družbenih podsistemov in prinaša številne nezanemarljive pozitivne učinke za deželo in državo. Zaradi svoje interdisciplinarnosti je prepleten z mnogimi družbenimi sistemi. Šport je tako  pomembna sestavina institucionalne vzgoje in izobraževanja, pospešuje razvoj (športne) industrije, trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje možnosti zaposlovanja. Predvsem pa krepi narodno identiteto.
 

Drage športnice in športniki, dragi funkcionarji, spoštovani člani predsedstva SŠZ

Situacija je resna in vsak dan nam prinese nova spoznanja o koronavirusu in njegovih posledicah. Strokovnjaki o najnovejši nevarnosti koronavirusa menijo, da so najpomembnejši napori v zvezi s preprečevanjem in kolikor se le da onemogočanjem nadaljnjih možnosti okužbe.

Apeliram na vas vse:  vsak na svojem področju moramo storiti vse za zmanjšanje ugodnih pogojev za širjenje koronavirusa. Zdravje vsake športnice in vsakega športnika je neprecenljivo in skrb zanj mora biti daleč na prvem mestu našega obnašanja in vedenja.

Športni pozdrav, pazite nase in na vaše najdražje ter ostanite zdravi!

Marijan Velik
predsednik SŠZ