Udeleženke in udeleženci pri vaji za izgovarjavo.
Slika: Udeleženke in udeleženci pri vaji za izgovarjavo.
Opazno veselje ob igrivem učenju.
Slika: Opazno veselje ob igrivem učenju.

Uspešen tečaj slovenščine

KOŠ Celovec je od 30. 8. do 3. 9. 2021 priredil že 17. košarkarski tabor za lastni podmladek. V Mladinskem domu je okoli 70 mladih dvakrat dnevno izboljševalo svoje spretnosti v košarki. Ob tem pa so prvič ponujali vsem nemškogovorečim tudi tečaj slovenščine. Pogovorili smo se z udeleženci in udeleženkami, kaj so se v teku tedna naučili, s športnim vodjo Štefanom Hribarjem, zakaj je prišlo do te ponudbe ter z izvajalkama tečaja slovenščine Ano Einspieler in Laro Hobel.

Ideja za ponudbo tečaja slovenščine na kampu KOŠ-a se je rodila že pred meseci, ko se je društvu pridružilo nekaj igralcev celovške ekipe Wörthersee Piraten. Igralcem so od vsega začetka razložili, da se bodo morali naučiti slovenščine in da bodo pri osvajanju jezika dobili ustrezno pomoč. Najmanj 200 besed se je treba naučiti, da lahko sledijo treningom, je v pogovoru razložil športni vodja Štefan Hribar. 

Ob tem je nastala tudi zamisel prirediti nemško-slovenski slovar za košarko, ki so ga začeli razvijati z Ano Einspieler, študentko slavistike ter slovenščine in nemščine v pedagoško smer na celovški univerzi. Njej se je zamisel zdela od vsega začetka zanimiva, ker ima društvo KOŠ posebno težišče pri rabi slovenščine in se trudi, da mladi jezik uporabljajo in se ga učijo. »Imela sem pa tudi to srečo, da sem na univerzi imela v preteklem semestru tečaj, v katerem smo obravnavali slovarje,« je v pojasnila Ana Einspieler in dodala, da je v sklopu tega predavanja lahko že marsikaj pripravila. Pripomnila pa je, da imela težave pri izboru besedišča. Tega je sestavila s pomočjo Štefana Hribarja in Andija Smrtnika ter s pomočjo iskanja po spletu in v časopisih. Na koncu je v prvi verziji nabrala skoraj 300 besed. To pa naj ne bi bilo še vse, kajti predvideno je, da slovar razvijejo še naprej. »Namen imam, da slovar še nadgradim. Ne samo na besedišču, temveč tudi po vsebini. Hočem dodati še izgovorjavo, primere rabe besed in variante besed,« je obrazložila avtorica Ana Einspieler.

Prvič je bil v rabi na novo snovani košarkarski slovarček prav na tečaju slovenščine na letošnjem kampu KOŠ-a. Celotedenski tečaj je vodila Ana Einspieler s pomočjo Lare Hobel. Pri tem je 19 udeleženk in udeležencev od desetega do sedemnajstega leta starosti na igriv način spoznavalo besede, ki so jim v korist tako pri treningih košarke kot tudi v vsakdanji komunikaciji. Dnevno je bila na sporedu pred treningi ena enota po pol ure. Teden se je zaključil s pisnim preverjanjem. Najboljši udeleženec brez predznanja je bil Pascalis Mazaris, najboljša s predznanjem pa Katarina Vukičević. Športni vodja Štefan Hribar je v teku tedna opazil velik napredek. Pohvalil je izvajalki tečaja in poudaril, da ni le pomembno posredovati otrokom oz. mladincem pomen slovenščine, temveč je predvsem pomembno, da jezik rabimo v vsakdanu. Velik napredek sta opazili tudi izvajalki tečaja, ki sta bili veseli, da so se udeleženke in udeleženci upali govoriti, tudi če so bili tu in tam malo negotovi pri izgovorjavi. S tečaji slovenščine društvo namerava nadaljevati in še naprej razvijati ta projekt. 

 

Vtisi udeleženk in udeležencev

Niki Michel

Naučili smo se, kako se predstavimo in kako štejemo. Prej sem nekaj malega že znal, sedaj pa znam veliko več. Slovar pa nam je pomagal pri učenju. 

Katarina Vukićević

Naučili smo se veliko izrazov in kako se jih izgovori. Zelo sem zadovoljna s svojim razvojem. Izpit pa je bil lahek in upam, da imam vse izpolnjeno pravilno.

Felix Schrott: 

Naučil sem se izraze o košarki in izraze za dele telesa. Tečaj ni bil naporen in pri izpitu mi je šlo dobro. Še naprej pa se bom učil slovenščino.

Elma Muharemović: 

Nekaj sem že razumela, ker že govorim slovanski jezik. Sedaj  pa razumem veliko več in tudi sama se že znam izražati.