Alina Kofler je vesela z izbiro svojega študija.
Slika: Alina Kofler je vesela z izbiro svojega študija.
Vtis s športnega tečaja.
Slika: Vtis s športnega tečaja.

Zame je šport del vsakdanjika

Večinoma se pri poročanju osredotočamo na izvajalce posameznih športnih panog, v tokratni in tudi v naslednji številki pa bomo pogled usmerili na bodoče učitelje in učiteljice športa in se z njimi pogovorili o tem, kaj jim pomeni šport, zakaj so se odločili za to pot, kakšne nasvete bi dali osebam, ki se zanimajo za študij športa in jih skrbi sprejemni izpit, ter o tem, kako koronavirus vpliva na njihov študij. Za tokratno številko smo se pogovorili z Alino Kofler, ki prihaja iz Šentjakoba v Rožu. Po šolanju na Slovenski gimnaziji jo je pot peljala v Gradec, kjer se je odločila za študij zemljepisa in športa pedagoške smeri, ter za študij športa kot znanstvene vede.

Kaj ti pomeni šport?

Alina Kofler: Zame je šport del vsakdanjika. Napolni me z veseljem, me izziva, da spoznavam svoje meje in jih tudi prekoračim. Šport lahko izvajam sama ali pa v skupini. Prav uživam, če se srečam s prijatelji in veščine treniramo v različnih športnih panogah. Vseeno, koliko časa se dnevno ukvarjam s telesnim gibanjem, je to dobra protiutež ob delu, kjer stoji v ospredju umska koncentracija.   

Zakaj si se odločila za študij športa? 

Prepričana sem, da je športna dejavnost pomembna za zdravo telo. Ker sem želela to združiti z željo, da postanem učiteljica, sem se odločila za študij športa. Učenkam in učencem želim posredovati tako praktično kakor tudi teoretično športno znanje in tako vzgajati mlade v športnem duhu.

Prvi pogoj za vpis je sprejemni izpit. Kako si se nanj pripravljala?

Sprejemni izpiti so zelo zahtevni in treba se je pripraviti, saj samo dosežek limitov v vseh predpisanih panogah omogoča vstop v ta študij. Treba si je natančno ogledati, kaj posamezne univerze zahtevajo in na kakšen način se postopek odvija. Za interesente ponujajo prav za to specializirane izobraževalne ustanove tečaje za sprejemni izpit. Poleg tega izvede univerza pripravljalni teden, katerega sem se tudi udeležila. Intenzivna priprava pomaga kandidatu, ko pri tridnevnem izpitu pokaže svojo usposobljenost. Pogoj za vstop v študij športa je, da ustrezajo rezultati vsem predpisanim omejitvam.   

Kaj bi svetovala osebam, ki bi se rade vpisale? Kakšne nasvete bi jim dala pred sprejemnim izpitom?

Dobro je, da se interesenti ukvarjajo z vsemi za sprejemni izpit potrebnimi športnimi panogami. Odlična osnova je, če telovadba v šoli ponuja raznolik vpogled v športne dejavnosti. Na tej bazi je priprava na sprejemni izpit lažja, saj je osnova že znana. Interesentom pa svetujem, da si ogledajo na spletu posnetke o delih sprejemnega izpita, ki so dober smerokaz za pripravo na ta dogodek.

Študij športa je sestavljen tako iz teoretičnih predavanj kot tudi praktičnih. Kako je to razdeljeno in kakšna predavanja si doslej obiskala?  

Rekla bi, da je celo več praktičnih vaj. Mnogo teorije se naučiš prav ob izvedbi vaj. Tako se prepletata obe ravni in nadgrajujeta uspešno izvajanje različnih športnih panog. Študijski program je na vsaki univerzi malo drugačen, vendar je treba vsa predpisana predavanja obiskati in zaključiti z izpitom. Med njimi so športna pedagogika, fiziologija in anatomija ali zgodovina športa. Pri pripravi za poklic učitelja se poglobljeno potopiš v različne možnosti didaktičnega pristopa za pouk, pri študiju športa kot smer znanstvene vede pa se intenzivno ukvarjaš z anatomijo, raznimi obolenji človeškega telesa in možnostmi ukrepov. Poleg vežbanja športnih panog, kot so to gimnastika, plavanje, lahka atletika, nogomet, odbojka, košarka, smučanje, deskanje, sem v sklopu obiska prostih predmetov spoznala med drugim plezanje po naravnih stenah, turno smučanje ali smučarski skok.    

Je koronavirus vplival na tvoj študij? 

Razlika je v tem, da je treba v posebni meri upoštevati proti širjenju koronavirusa ukrepe, ki se sproti prilagajajo novim uredbam, ki jih izdaja država. Osebno sem vse praktične vaje, ki potekajo v telovadnici, opravila pred koronavirusom.

Kako doživljaš študij športa v Gradcu? Bi se ponovno odločila za to pot? 

Celotno gledano prejmemo izredno dobre osnove za poklicno življenje. Za študij športa pa poudarjam, da je prav posebej kombinacija spoznavanja teorije in prelaganje te na praktično ravan nekaj enkratnega. Nikjer drugje ne bi spoznala toliko različnih športnih panog, preživela nešteto ur pri vežbanju športnih dejavnosti, pripravljala zanimive nastope pred skupinami in spoznala enako misleče ljudi kot pri tem študiju. Stoodstotno bi se ponovno odločila za to pot!