Slika:  Žogarija: Tekmovanje, znanje in zabava za otroke
Icon Splošno - Generelles

Žogarija: Tekmovanje, znanje in zabava za otroke

Žogarija je mednarodni projekt, ki že 18. leto udejanja eno glavnih prepričanj vseh organizatorjev – da nogomet oz. šport nasplošno izboljša kakovost življenja mladih in jim posreduje vrednote, kot so solidarnost, poštenost in odgovornost.

Na letošnji Žogariji se je v šport­nem duhu zbralo 150 otrok ljudskih šol iz Bekštanja in z Brnce, ljudske šole 24 v Celovcu in Mohorjeve ljudske šole. Tekmovali so v malem nogometu, kjer so igrali na tri proti tri ter se pomerili v kvizu znanja, spretnostnih igrah in številnih drugih zabavnih aktivnostih. Poleg športnih aktivnosti je nastopil tudi pevski zbor Mohorjeve ljudske šole. Žogarije, ki letos zaradi slabega vremena ni potekala na Novem trgu, temveč v športnem parku, so se udeležili tudi otroci vrtca Mohorjeve in otroci vrtca Naš otrok.

Pomembna za vidnost slovenščine na Koroškem

Žogarijo s podjetjem Media Šport soorganizirajo Narodni svet koroških Slovencev, Slovenska športna zveza in Mohorjeva ljudska šola. Pobudnik Slavko Sakelšek, ki je s tem projektom začel pred 18 leti, je v pogovoru poudaril, da je Žogarija veliko več kot samo nogometni turnir. S projektom so aktivni v devetih državah, kjer želijo z organizacijo prireditev predati sporočilo Žogarije predvsem ljudskošolskim in predšolskim otrokom. S projektom že več kot 10 let prihajajo tudi na Koroško, kjer poleg vrednot športa in kulture dajejo tudi slovenskemu jeziku posebno vidnost, saj prireditev ob lepem vremenu poteka v samem središču Celovca. A tudi letos, ko je bila Žogarija v športnem parku v Celovcu, je bilo opaziti veliko zanimanja, saj se je vedno spet kdo prišel vprašat, kaj se tam dogaja in odkod prihajajo veseli otroški vzkliki.  

Milena Ošina, tajnica NSKS, ki je bila drugič navzoča pri Žogariji, je bila zelo srečna z mladimi športniki in kulturniki, ki so se udejstvovali v slovenskem jeziku. Marko Loibnegger, poslovodeči tajnik SŠZ, mednarodni projekt Žogarije spremlja že od svojih začetkov pri krovni športni organizaciji slovenskih in dvojezičnih športnih društev na Koroškem. Navdušen je nad tem, kar so doslej že dosegli v sklopu tega projekta in upa, da bodo tako nadaljevali še mnoga leta.